Begeleiding en coaching


individuele begeleiding

Een kind met een stoornis kan de opvoedingslast verhogen. Het kan daarom fijn zijn wanneer iemand anders een middag de zorg op zich neemt. Zo heeft ook de rest van het gezin de ruimte om aandacht aan elkaar te besteden. 

Het kind en of jongere wordt in de thuissituatie begeleid door middel van spel of door het werken aan bepaalde vaardigheids- of ontwikkelingstaken. 

Voorbeelden:

  • aanbrengen van structuur in een dag
  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • huiswerkbegeleiding
  • aanleren van (sociale) vaardigheden
  • omgaan met beperking
  • zoeken naar passend werk of vrijetijdsbesteding

Dit zijn maar voorbeelden. Er wordt samen met ouders/verzorgers en het kind naar datgene waar aan gewerkt moet worden. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.

Belangrijk is dat het kind plezier heeft en tegelijkertijd wordt gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling.

wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal altijd in onderling overleg zijn met ouders/verzorgers. Vaak is dit thuis, soms onder schooltijd, tijdens een vrijetijdsbesteding of op een andere locatie.

Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de (school) vakanties

gezinsbegeleiding

Soms is het belangijk dat er begeleiding zich richt op het gezin. Ouders/verzorgers zijn vaak op zoek naar handvatten hoe met hun kind om te gaan. Zo kan er ondersteuning geboden worden in opvoedkundige vraagstukken zoals:

  • Hoe gaan we om met driftbuien van mijn kind
  • hoe kunnen we ons kind motiveren in het maken van bijv huiswerk of vrije tijd
  • hoe kunnen wij als gezin het beste omgaan met de beperking van ons kind, broer of zus?

De begeleiding is er dan op gericht om als gezin te werken aan een specifieke vraagstuk dat voor het gezin van toepassing is.


informatie en aanmelden 

Wilt u meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Vul het contactformulier in en dan wordt er contact met u opgenomen.