Werkwijze

 

aanmelding

Na een telefonische aanmelding waarbij de hulpvraag zal worden besproken wordt een intakegesprek gepland met de ouder(s)/verzorger(s) en -indien mogelijk - het kind.

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en bespreken we wat Meerzorg in huis voor u en/of jullie kan betekenen. We bepalen samen wat het einddoel van de begeleiding is en wat er is nodig om dit te behalen.

Bij een positief gevoel van beide kanten volgt er het invullen van een zorg overeenkomst.

Als u hiermee akkoord gaat, start de begeleiding.

Tijdens de begeleiding vinden regelmatig afstemmingsmomenten plaats om te kijken wat er nodig is om de doelen te bereiken.

het 8 fasen- model

Meerzorg in huis maakt gebruik van  het  8 fasenmodel als methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst.

Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding waarbij de kwaliteiten , het netwerk en de vraag van de persoon centraal staan.

Het 8-fasen model bestaat uit zeven leefgebieden: 

 zingeving

 wonen

 financien

 sociale relaties

 lichamelijke gezondheid

 psychische gezondheid

 werk en activiteiten